اصول زندگی

زندگی بر چند اصل استوار است :

1- کار مرا دیگری انجام نمیدهد ، پس تلاش میکنم.

2- خدا مرا میبیند، پس حیا میکنم.

3- رزق مرا دیگری نمیخورد، پس آرام خواهم بود.

4- پایان کارم مرگ است، پس مهیا می شوم.

/ 1 نظر / 25 بازدید
آرمان همدانی تویسرکانی کرزانی

سلام از قلم فرسايي وديده رنجاني شما سپاسگزارم جالب وزيبا بود دغدغه های پاکتان قابل ستایش است {رسالت فرهنگ وهنر ايراني وتاثير آن بر انسان ايراني }در وب سايت ما لطفا ما رو از نظرات خودتون محروم نکنيد