بالاخره یارانه ها هم هدفمند شد..... بالاخره ما هم نمردیم و مثل همه کشورهای متمدن قیمت تمامی کالاها و خدمات را بدون یارانه دیدیم!!!!! فقط یه تفاوت کوچولو بین ما و اونا وجود داره، اونم اینکه در همه کشورها حقوق یک کارگر ساده اونقدر هست که با وجود قیمت های بدون یارانه!!!!! هم می تونه یک زندگی متوسط خوب داشته باشه و هم می تونه تفریح کنه ولی در کشور ما یک کارمند بیچاره با مدرک فوق لیسانس مهندسی و بعد از 10 سال سابقه کار اونقدر حقوق نمی گیره که خرج روزمره زندگیش رو بده چه رسد به تفریح و مسافرت!!!!! تازه نکته جالب اینه که این وضعیت مربوط بود به دوران قبل از مستفیذ شدن به هدفمند نمودن یارانه ها!!!! حالا به نظر شما در آینده چی به سر ما قشر متوسط این جامعه می یاد؟