دلم گرفته.... خیلی خیلی دلم گرفته......

امروز صبح یکی از همکارانم که خیلی هم جوان بود فوت کردناراحت سرطان معده گرفت و در عرض کمتر از یک ماه فوت کرد....

همین یک ماه پیش بود که دیدمش، سرحال و شاد بود. وقتی می خندید سرخ می شد.... یادمه یه بار به صورت اتفاقی هر دومون یک نوع کفش رو خریده و پوشیده بودیم و همه فکر می کردن که ما با هم اون کفش رو خریدیم! یادش بخیر چقدر خندیدیمناراحت

چقدر دنیا بی ارزشه! چقدر پوچه! کاش ما آدما قدر سلامتی خودمون رو تا وقتی اون رو داریم بدونیم، اما افسوس.................